Recenzentski postupak

Recenzenti

Časopis „Akademski pregled” primenjuje postupak dvostrukog anonimnog recenziranja svih radova. Svaki rukopis recenziraju barem dva recenzenta. Recenzenti djeluju nezavisno jedni od drugih, a njihov identitet je međusobno nepoznat. Recenzenti se biraju isključivo prema tome da li raspolažu relevantnim znanjima za ocjenu rukopisa. Ne smiju biti iz iste institucije kao autori rukopisa, niti biti njihovi koautori u skorijoj prošlosti. Eventualni prijedlozi poimeničnih recenzenata od strane autora rukopisa se ne uvažavaju.

Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti. Takođe, cilj je da se u procesu komunikacije s urednikom, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet rukopisa.

 Recenzentski proces

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocjene da li su, s obzirom na formu i tematski djelokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocjena ne traje duže nego što je neophodno.

U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedelje, a samo izuzetno do tri meseca. Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje u prosjeku 45 dana.

Tokom postupka recenzije glavni urednik može da zahtjeva od autora da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao povjerljive i ne smiju ih upotrebiti u druge svrhe.

Razrješavanje nesaglasnosti

U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamjerke na račun recenzije, uredništvo provjerava da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik angažuje dodatne recenzente.

Dodatni recenzenti se angažuju i u slučaju kada su odluke recenzenata (odbiti/prihvatiti) međusobno oprečne ili na drugi način nepomirljive.

Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik.